close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RODO:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r

W  dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE,  wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie
danych osobowych. Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który musi spełnić
Administrator Danych wobec osób, których przetwarza dane osobowe.
Poniżej znajdują się podstawowe informacje o sposobie, celu oraz prawach
osób których dane dotyczą.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W GDAŃSKU ul. Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk, adres e-mail: sekretariat@krew.gda.pl, tel. 58 520 40 20;
 2. Kontaktu z inspektorem ochrony danych (IOD): e-mail: iod@krew.gda.pl,
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 27 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371) i w celu wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego i ochrony zdrowia;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż instytucje publiczne w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 lat od dnia ostatniego wpisu;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym również w formie profilowania.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W GDAŃSKU ul. Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk, adres e-mail: sekretariat@krew.gda.pl, tel. 58 520 40 20;
 2. Kontaktu z inspektorem ochrony danych (IOD) to: e-mail: iod@krew.gda.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. "c" oraz Art. 9 ust. 2 lit. "i" ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 
informacje udostępnił:Krzysztof Bielec
informacje wytworzył:Krzysztof Bielec
data udostępnienia: 2018-05-24 13:26:06
ostatnia modyfikacja: Krzysztof Bielec 2018-10-08 10:46:39 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 53072