close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RCKiK:
Kompetencje RCKiK

1. Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi, jej przetwarzania w preparaty krwiopochodne oraz zaopatrzenia w krew i preparaty krwiopochodne.
2. Regionalne Centrum może prowadzić badania naukowe i prace badawczo - rozwojowe w połączeniu z zadaniami, o których mowa w ust. l.
1. Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi,
2) prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi,
3) prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup,
4) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych,
5) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi,
6) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we
współdziałaniu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców,
7) wytwarzanie preparatów krwiopochodnych,
8) wytwarzanie płynów konserwujących krew, surowic diagnostycznych,
9) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i w preparaty krwiopochodne,
10) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w osocze krwi za odpłatnością lub za preparaty osoczopochodne,
11) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych,
12) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
13) organizowanie szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa, krwiolecznictwa i wytwarzania preparatów krwiopochodnych oraz badań immunohematologicznych na potrzeby krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
14) dystrybucja preparatów osoczopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych,
15) współdziałanie z zakładami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów,
16) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w
dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie,
17) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji nałożonych zadań statutowych,
18) sporządzanie, zawieranie i nadzorowanie kontraktów na wykonanie specjalistycznych usług medycznych przez Regionalne Centrum oraz prowadzenie działalności usługowej odpłatnej, zlecanej przez osoby fizyczne i podmioty,
19) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny,
20) realizacja innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
Regionalne Centrum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Działalność gospodarcza nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.

 
informacje udostępnił:Sebastian Grocholewski
data udostępnienia: 2004-03-05 10:11:17
ostatnia modyfikacja: Sebastian Grocholewski 2004-03-05 10:11:17 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 53072